Michaelis - פורטוגזית-איטלקית-פורטוגזית

חבילת מילוני Michaelis - פורטוגזית-איטלקית-פורטוגזית - מיועדת לדוברי פורטוגזית המתחילים בלימוד השפה האיטלקית. המילונים מכסים כ-38,000 ערכים, אוצר המילים הבסיסי הנדרש לשלבי הלימוד הראשוניים ולשימוש תקין בשפה. התרגום כולל סימון ותעתיק פונטי לערכים, מגוון ניבים וביטויים נפוצים, פתגמים וסלנג, מידע דקדוקי ודוגמאות המציגות שימוש נכון במילים וביטויים באיטלקית.

מחיר מיוחד
₪99
Easily translate from Portuguese to Italian
An effective Portuguese-Italian Dictionary

מאפיינים מרכזיים

מוצרים נוספים:

  • Michaelis - מילון פורטוגזית

  • Michaelis - אנגלית-פורטוגזית-אנגלית