Zanichelli - מילון איטלקי מרוכז

מילון "Italiano Compatto" הינו מילון איטלקי-איטלקי מרוכז המאפשר לעיין בקלות במגוון הגדרות ברורות ומדויקות. המילון כולל למעלה מ-37.000 ערכים ומספק מידע דקדוקי נרחב. המילון מתאים לא רק ללימוד השפה האיטלקית אלא גם לאיתור מהיר של מילים יומיומיות ואופן השימוש בהן (בביה""ס, במשרד, בקניות וכו'), וכן להבהרת מונחים קשים יותר המופיעים בספרים, עיתונים, טלוויזיה ורדיו.

המילון מכיל מילים חדשות, תחדישי לשון ומילים שאולות באיטלקית לצד מינוח בתחומי המדע, האמנות והטכנולוגיה.

מחיר מיוחד
£33

מאפיינים מרכזיים

מוצרים נוספים:

  • הקול האנושי - איטלקית

  • Oxford Paravia - מילון שימושי - איטלקית-אנגלית-איטלקית