Francese compatto – צרפתית-איטלקית איטלקית-צרפתית

מילון "Francese compatto" צרפתית-איטלקית איטלקית-צרפתית הינו כלי שימושי הכולל מגוון רחב של ערכים ומסייע הן בתרגום של ביטויים שגורים, והן בתרגום של מונחים חשובים בתחומי האמנות, המדע, הכלכלה והטכנולוגיה. מילון זה הינו כלי נהדר ללימודים, עבודה ונסיעות אשר יבטיח כי תדע לדבר, לקרוא ולכתוב באופן נכון ומדויק.

מחיר מיוחד
$35

מאפיינים מרכזיים

מוצרים נוספים:

  • הקול האנושי - איטלקית

  • Oxford Paravia - מילון שימושי - איטלקית-אנגלית-איטלקית