VOX מילון שימושי - צרפתי - ספרדי - צרפתי

" VOX מילון צרפתי - ספרדי - צרפתי הותאם במיוחד ללומדי ספרדית וצרפתית, וכן לתיירים ואנשי עסקים.
מילון זה הינו כלי חיוני להבנת ספרדית וצרפתית וניהול שיחה בשפות אלה, במסגרת לימודים או פעילות מקצועית. המילון כולל 45.000 ערכים וביטויים, 60.000 תרגומים ופירושים בהתאם להקשר, לצד דוגמאות שימוש ומטבעות לשון. כמו כן, מצורפות למילון כנספח טבלאות הטיית הפעלים בצרפתית וספרדית.

מחיר מיוחד
CHF39

מאפיינים מרכזיים

מוצרים נוספים:

  • LAROUSSE - מילון לשפה הספרדית

  • Vox Advanced מילון ספרדי-אנגלי-ספרדי